Advokátka Mgr. et Mgr. Klodnerová Šárka - advokátní služby Svitavy (https://www.klodnerova.cz/)

Oddlužení

Zpracuji pro Vás návrh na řešení Vašeho úpadku oddlužením, návrh je zpracováván za jednotnou cenu 4.000,- Kč pro jednotlivce a 6.000,- Kč v případě společného oddlužení manželů. Oddlužení představuje řešení zejména pro ty dlužníky, kteří se do úpadku nedostali v důsledku své podnikatelské činnosti, ale pro  dluhy vzniklé z běžného hospodaření. Novelizace insolvenčního zákona však zavedla princip, že ani dluhy z podnikání nejsou na překážku řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením a to za splnění několika zákonných podmínek.