Advokátka Mgr. et Mgr. Klodnerová Šárka - advokátní služby Svitavy (https://www.klodnerova.cz/)

Advokátní služby

Jako samostatná advokátka provozuji generální praxi ve všech oblastech práva České republiky se zaměřením na obchodní, občanské, trestní a rodinné právo,právo exekuční a insolvenční

Každému klientovi zaručuji osobní přístup s důrazem na specifické aspekty každého jednotlivého případu. Při poskytování právních služeb využívám i prostředků spojených s elektronizací justice. Právní služby poskytuji jak v místě svého sídla, tak i v místě sídla klienta a to dle časových možností klienta, s nímž jsou v průběhu spolupráce veškeré právní kroky konzultovány. Mým cílem je efektivita, rychlost a flexibilita.