Advokátka Mgr. et Mgr. Klodnerová Šárka - advokátní služby Svitavy (https://www.klodnerova.cz/)

Ceník služeb

Při návštěvě mé advokátní kanceláře se nemusíte obávat, že Vaše první návštěva pro Vás bude automaticky znamenat finanční vydání. Při prvním setkání mi objasníte svůj problém.

Otázku mé odměny projednáme teprve poté, co se s případem seznámím. Vždy budu v individuálním případě přihlížet k náročnosti požadovaných právních služeb, hodnoty věci, o kterou se jedná, případně i sociálních poměrů klienta.

Odměnu lze sjednat některým z níže uvedených způsob, případně jejich kombinací:

  • Pevná částka

Zpravidla jde o odměnu za jednorázové poskytnutí právní pomoci, půjde především o sepsání různých dokumentů – smluv, návrhů, různých soudních podání, případně o jednorázovou poradu v určité konkrétní záležitosti klienta.

  • Hodinová odměna

Obvyklá hodinová odměna činí 1000,- Kč až 2.000,- Kč. Klienta vždy předem seznámím s odhadem celkové časové náročnosti poskytované právní služby. Dojde-li v průběhu spolupráce ke zvýšení náročnosti poskytované právní pomoci, vždy klienta o takové situaci informuji a je mou snahou dohodnout jiný způsob odměňování, který bude pro obě strany co nejvýhodnější.

  • Paušální odměna

Tato odměna je výhodná zejména pro ty klienty, kteří potřebují právní servis ve větším a dlouhodobějším rozsahu. Sjednaný paušál pak v takovém případě činí kompletní odměnu advokátky bez ohledu na množství a rozsah poskytovaných služeb.

  • Podle výsledku

Ve výjimečných případech může být odměna advokátky sjednána v závislosti na výsledku soudního sporu. Ke sjednání tohoto typu odměny musí být vážné důvody vyplývající zejména ze sociální situace klienta.

  • Dle advokátního tarifu

Pokud se klientem nedohodnu na určení odměny některým z uvedených způsobů, řídí se odměna vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

 


 

Co byste ještě měli vědět?

Úspěch ve sporu a náhrada nákladů protistranou V případě, že můj klient bude ve své kauze úspěšný, může mu být soudem přiznán nárok na náhradu nákladů řízení vůči protistraně.

Záloha: Pravidelně požaduji, aby mi klient při zahájení služeb poskytování právní pomoci složil přiměřenou finanční zálohu. Kromě zajištění hrazení nákladů spojených s poskytováním právní pomoci mají zálohy i tu výhodu, že klientovi jsou finanční výdaje účtovány průběžně, a nehrozí tedy vysoké finanční nároky na konci kauzy.