Advokátka Mgr. et Mgr. Klodnerová Šárka - advokátní služby Svitavy (https://www.klodnerova.cz/)

O mně

Pocházím z rodiny, v níž se právnická profese dědí z generace na generaci.

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, na níž jsem v roce 2006 absolvovala. Poté jsem působila jako advokátní koncipientka v advokátních kancelářích ve Svitavách, kde jsem postupně získávala zkušenosti z každodenní právní praxe, abych v červnu 2010 úspěšně složila advokátní zkoušku s prospěchem velmi dobrým s stala se advokátkou

Právní pomoc

Klientům nabízím poskytování komplexních a zejména cenově dostupných právních služeb ve spojení s výhodami příjemného prostředí malé advokátní kanceláře a při zachování osobního přístupu. Mým cílem je řešit záležitosti každého klienta tak, aby byly zajištěny efektivně, co se týká nákladů, ale aby byl zároveň dosažen co nejlepší výsledek. Při své práci dodržuji pravidla advokátní etiky České advokátní komory. Pro případ způsobení škody při výkonu advokacie jsem pojištěna základním pojištěním v rámci České advokátní komory.