Advokátka Mgr. et Mgr. Klodnerová Šárka - advokátní služby Svitavy (https://www.klodnerova.cz/)

Advokátní služby – trestní právo

V oblasti trestního práva klientům nejčastěji poskytuji právní pomoc v těchto případech:, jako jsou:

  • obhajoba obviněných v trestním řízení a to včetně obhajoby mladistvých,
  • zastupování poškozeného v trestním řízení,
  • zastupování odsouzených v řízení přeřazení do věznice s mírnějším režimem, v řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, v řízení odkladu nebo přerušení výkonu trestu.

Právní pomoc v oblasti trestního práva poskytuji buď jako obhájce ex offo, nebo na základě smlouvy o poskytování právní pomoci.