Advokátka Mgr. et Mgr. Klodnerová Šárka - advokátní služby Svitavy (https://www.klodnerova.cz/)

Advokátní služby – rodinné právo

Klientům poskytuji právní pomoc zejména ve věcech:

  • výživného dětí, rodičů, manžela/manželky, rozvedeného manžela/manželky, a to včetně jejich případného zvýšení, snížení či rozhodnutí o zániku vyživovací povinnosti
  • rozvodu manželství – sporného i nesporného,
  • řízení ve věcech péče o nezletilé děti pro dobu po rozvodu manželství rodičů včetně společné a střídavé péče,
  • úpravy styku rodiče s nezletilými dětmi, styky prarodičů s vnuky, styky sourozenců, zákazu styku
  • vypořádání společného jmění manželů a společnéhobydlení ,
  • určení a popření otcovství
  • příspěvků na výživu neprovdané matky a úhrady nákladů spojených s těhotenstvím a porodem
  • domácího násilí