Advokátka Mgr. et Mgr. Klodnerová Šárka - advokátní služby Svitavy (https://www.klodnerova.cz/)

Advokátní služby – obchodní právo

V oblasti obchodního práva nabízím právní pomoc zejména v oblastech:

  • zpracovávání obchodních smluv

a to nejen smluv vypracovaných přesně na míru konkrétního obchodu klienta, ale i kompelxních smluvních vzorů potřebných pro obchodní činnost klienta,

  • zastupování klienta při jednáních s jeho smluvními partnery
  • práva obchodních společností

(zakládání obchodních společností, zastoupení v řízení ve věcech obchodního rejstříku)

  • správy pohledávek
  • vzniklých z obchodní činnosti klienta, včetně jejich vymáhání.

Kromě jednorázových případů právní pomoci poskytuji v obchodním právu právní poradenství dlouhodobé, kdy postupně získávám detailní přehled o jeho potřebách. Klientovi v takovém případě nabídnu právní služby za měsíční paušální odměnu, která je pro něj výhodnější, než hrazení všech úkonů právní pomoci, kterou v jeho prospěch provádím. Pokud je jediným možným řešením v takovém případě domáhat se práva soudní cestou, poskytnu klientovi kompletní právní zastoupení v soudním sporu.