Advokátka Mgr. et Mgr. Klodnerová Šárka - advokátní služby Svitavy (https://www.klodnerova.cz/)

Advokátní služby – občanské právo

V oblasti občanského práva nejčastěji poskytuji klientům právní pomoc – a to včetně zastupování v řízení před soudem – v případech, jakou jsou:

  • závazkové smluvní vztahy (vzory smluv dle zadání a potřeb klienta, změny a ukončování smluvních vztahů, posouzení platnosti smluv, smluvních pokut a jiných smluvních sankcí; zejména jde o kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení)
  • vztahy týkající se podílového spoluvlastnictví (hospodaření, zrušení a vypořádání),
  • vztahy týkající se společného jmění manželů neboli SJM (změna rozsahu SJM za trvání manželství, vypořádání SJM),
  • vkladová řízení u katastrálních úřadů,
  • vztahy týkající se vymáhání pohledávek,
  • exekuce a výkon rozhodnutí,
  • dědictví, sepsání závěti a vydědění,
  • náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení.