Advokátka Mgr. et Mgr. Klodnerová Šárka - advokátní služby Svitavy (https://www.klodnerova.cz/)

Advokátní služby – exekuce

V oblasti exekučního řízení poskytuji právní pomoc oběma stranám sporu, tedy jak věřiteli, tak dlužníkovi.

 

V případě věřitele poskytuji právní pomoc zejména

  • při sepisování návrhů na zahájení exekučního řízení
  • při právním zastoupení v exekučních věcech.

V případě dlužníka poskytuji právní pomoc zejména:

  • při obraně dlužníka proti nařízení exekuce (odvolání, námitky, návrh na zastavení exekuce
  • v incidenčních sporech (žaloba na vyloučení věci z předmětu exekučního řízení).